Rots & Water

Wat is Rots & Water?

Rots en water is een erkende psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren ontwikkeld door de Nederlandse turnleerkracht Freerk Ykema. Ondertussen wordt het programma in meer dan 30 landen ingezet om jongeren weerbaar te maken en in hun kracht te zetten.

De kern van het programma draait rond 2 houdingen: de Rots- en de Waterhouding.

De Rotshouding staat symbool voor de standvastige, vastberaden houding. De Waterhouding voor de beweeglijke en verbindende houding. De bedoeling is een balans te vinden tussen de beiden en te leren om rekening te houden met de ander en toch ook op te komen voor je eigen grenzen.
Kinderen weten soms geen blijf met de vele prikkels die ze te verwerken hebben. Ze zijn niet weerbaar genoeg, worden boos, verdrietig…Tijdens de training werken we aan

  • zelfvertrouwen
  • zelfrespect
  • zelfcontrole
  • weerbaarheid

Dit doen we door psycho-fysiek aan de slag te gaan. Via actieve, fysieke oefeningen worden positieve sociale vaardigheden aangeleerd. Al spelenderwijs en via inspanning worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie in een kringgesprek en vervolledigd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Doelstelling

Doel van het “Rots en Water programma” is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren. Ook het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag behoren tot de inhoud.
Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind of de jongere.

“Jij bent speciaal, er is er maar één zoals jij, en alles wat je nodig hebt, heb je altijd bij je. Voeten om sterk te staan, een buik om sterk te zijn en om tot rust te leren komen. Een hart om te openen, om van mensen te houden. En een hoofd om te leren kiezen tussen een rotsactie en een wateractie.”

Kalender

  • Nieuwe lessenreeks vanaf september. Hou onze agenda in de gaten!

Meer over Rots & Water

Ontdek meer over Rots & Water met deze selectie van artikels:

TOP